کوشش برای بهبود شرایط زیست‌محیطی پیرامون دریاچهٔ خشک‌‌شدهٔ آرال

کوشش برای بهبود شرایط زیست‌محیطی پیرامون دریاچهٔ خشک‌‌شدهٔ آرال

با همکاری

خشک‌شدن دریاچهٔ آرال یکی از بدترین فجایع زیست‌محیطیِ سال‌های اخیر است که حاصل فعالیت انسانی بوده است.

تازه‌ترین ویدیو