افزایش تولیدات داخلی قطر؛ از کارآفرینی و تأمین نیاز داخلی تا صادرات
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

افزایش تولیدات داخلی قطر؛ از کارآفرینی و تأمین نیاز داخلی تا صادرات

با همکاری

صنایع مهندسی سهیل در قطر مجموعه کارخانجاتی پیشرو است که مسئولانش می‌خواهند با تسلط بر جزئیات تولید ماشین صنعت قطر را شتاب دهند.

تازه‌ترین ویدیو