NOCOMMENT

ویدیوها. تمرین تکواندوی زنان و مردان سالمند در نروژ

در این ویدئو گروهی از زنان و مردان سالمند نروژ در حال تمرین تکواندو به تصویر کشیده شده‌اند. این تمرین و دور هم جمع شدن نه تنها تأثیری مثبت بر زندگی سالمندان می‌گذارد بلکه شهرداری نیز از این تاثیرات مثبت بهره‌مند می‌شود؛ چرا که سالمندان دوستانی جدید و استقلال بیشتری پیدا می‌کنند و شهرداری نیز بدین دلیل که آنان به جای نقل مکان به خانه‌های سالمندان، می‌توانند مدت بیشتری در خانه‌های خود سر کنند، ذینفع می‌شود و در هزینه‌هایش صرفه‌جویی می‌کند.

در این ویدئو گروهی از زنان و مردان سالمند نروژ در حال تمرین تکواندو به تصویر کشیده شده‌اند. این تمرین و دور هم جمع شدن نه تنها تأثیری مثبت بر زندگی سالمندان می‌گذارد بلکه شهرداری نیز از این تاثیرات مثبت بهره‌مند می‌شود؛ چرا که سالمندان دوستانی جدید و استقلال بیشتری پیدا می‌کنند و شهرداری نیز بدین دلیل که آنان به جای نقل مکان به خانه‌های سالمندان، می‌توانند مدت بیشتری در خانه‌های خود سر کنند، ذینفع می‌شود و در هزینه‌هایش صرفه‌جویی می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو