راهبردهایی برای تغذیهٔ پایدار و کاهش دورریز خوراک در جهان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

راهبردهایی برای تغذیهٔ پایدار و کاهش دورریز خوراک در جهان

با همکاری

مطابق برآوردها سالانه ۱۷ درصد از خوراک موجود برای مصرف دورریخته می‌شود، یعنی ۹۳۱ میلیون تن غذا در سال.

تازه‌ترین ویدیو