ٔٔNOCOMMENT

ویدیوها. «دوگا» دختران ویلنیوسی با توله سگ‌ها در لیتوانی

یوگا با سگ، که از دهه اول سال ۲۰۰۰ میلادی در آمریکا آغاز شد به لیتوانی در اروپا هم رسیده است. هم مربیان یوگا و هم پرورش دهندگان توله سگ‌ها ورزش با این حیوانات کوچک را فرصتی می‌دانند برای افزودن شادی و تعامل بیشتر. در این ویدئو در کلاسی که همه شاگردان آن دختر هستند توله‌سگها محبوبیت خود را دارند و به هنگام تمرین در بین تمرین‌کنندگان می‌لولند.

یوگا با سگ، که از دهه اول سال ۲۰۰۰ میلادی در آمریکا آغاز شد به لیتوانی در اروپا هم رسیده است. هم مربیان یوگا و هم پرورش دهندگان توله سگ‌ها ورزش با این حیوانات کوچک را فرصتی می‌دانند برای افزودن شادی و تعامل بیشتر. در این ویدئو در کلاسی که همه شاگردان آن دختر هستند توله‌سگها محبوبیت خود را دارند و به هنگام تمرین در بین تمرین‌کنندگان می‌لولند.

یوگا به همراه سگ یا توله‌سگ که دوگا doga نام گرفته بحث‌برانگیز نیز بوده است. منتقدان می‌گویند که این فقط مُد و رویه‌ای است گران‌قیمت که جدیت یوگا را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و ممکن است به توله‌ سگ‌ها آسیب برساند و این که مزایای اجتماعی دوگا هنوز ثابت نشده است.

طرفداران و دوستداران دوگا اما می‌گویند که حداقل مزیت پلکیدن توله‌سگ‌ها در میان یوگی‌ها این است که به توله‌ها کمک می‌کند تا چابک‌تر و اجتماعی‌تر بمانند.

توله‌سگ‌ها تنها پس از دریافت اولین واکسن‌های خود در هشت هفته‌گی مجاز هستند در کلاس‌های یوگا بپلکند و تقریباً یک یا دو ماه بعد و بزرگ‌تر که شدند نازشان را حداقل در کلاس‌های یوگا نمی‌کشند.

تازه‌ترین ویدیو