فالکون ۹

ویدیوها. ماموریت موفقی دیگر برای پوشش اینترنت ماهواره‌ای؛ فالکون ۹ به سلامت فرود آمد

موشک «فالکون ۹» در این ماموریت که روز چهارشنبه انجام شد، ۵۱ ماهواره استارلینک را به مدار پایینی زمین حمل کرد و سپس تقویت کننده قابل استفاده مجدد آن با موفقیت در محل پیش‌بینی‌ شده در اقیانوس آرام فرود آمد.

موشک «فالکون ۹» در این ماموریت که روز چهارشنبه انجام شد، ۵۱ ماهواره استارلینک را به مدار پایینی زمین حمل کرد و سپس تقویت کننده قابل استفاده مجدد آن با موفقیت در محل پیش‌بینی‌ شده در اقیانوس آرام فرود آمد.

«فالکون ۹» موشکی با قابلیت استفاده مجدد است که از سوی شرکت اسپیس‌ایکس طراحی و ساخته شده است.

تازه‌ترین ویدیو