بزرگداشت روز اروپا

ویدیوها. برگزاری مراسم بزرگداشت «روز اروپا» در کشورهای اروپای شرقی

مراسم بزرگداشت «روز اروپا» روز ۹ مه (۱۹ اردیبهشت) در پایتخت‌های کشورهای مختلف اروپای شرقی برگزار شد. در این مراسم‌ها که در اسکوپیه مقدونیه شمالی، بلگراد صربستان و صوفیه بلغارستان انجام گرفت مقامات رسمی کشوری و هیئت‌های اروپایی به قربانیان جنگ‌های گذشته ادای احترام کردند. روز ۹ مه همزمان با سالگرد صدور «بیانیه شومان» در ۹ مه ۱۹۵۰ است که راه را برای تشکیل اتحادیه اروپا هموار کرد.

مراسم بزرگداشت «روز اروپا» روز ۹ مه (۱۹ اردیبهشت) در پایتخت‌های کشورهای مختلف اروپای شرقی برگزار شد. در این مراسم‌ها که در اسکوپیه مقدونیه شمالی، بلگراد صربستان و صوفیه بلغارستان انجام گرفت مقامات رسمی کشوری و هیئت‌های اروپایی به قربانیان جنگ‌های گذشته ادای احترام کردند. روز ۹ مه همزمان با سالگرد صدور «بیانیه شومان» در ۹ مه ۱۹۵۰ است که راه را برای تشکیل اتحادیه اروپا هموار کرد.

تازه‌ترین ویدیو