قدم‌های گابون به‌سوی حفظ جنگل‌های استوایی همزمان با توسعهٔ اقتصادی

قدم‌های گابون به‌سوی حفظ جنگل‌های استوایی همزمان با توسعهٔ اقتصادی

با همکاری

جنگل پیرامون رود کنگو، پس از آمازون دومین جنگل استوایی جهان است و در احیای آب‌وهوا و تنوع زیست‌بومی زمین نقشی کلیدی دارد.

تازه‌ترین ویدیو