پیشرفت قابل‌توجه عملیات پاکسازی نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما

پیشرفت قابل‌توجه عملیات پاکسازی نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما

با همکاری

«آژانس انرژی اتمی، پیش از آغاز عملیات تخلیهٔ آب، گزارش جامعی از تمامی بررسی‌های انجام شده و نتایج آنها ارائه خواهد داد. شاخص‌های سنجش ایمنی در بررسی ما سطح بسیار بالایی دارد.»

تازه‌ترین ویدیو