جام جهانی کودکان خیابانی و تسهیل دسترسی همگان به ورزشگاه‌های جام جهانی

جام جهانی کودکان خیابانی و تسهیل دسترسی همگان به ورزشگاه‌های جام جهانی

با همکاری

«حضور ما یعنی این‌که ما باید از ابتدای کار حاضر باشیم. ما نیاز خودمان را بهتر از هر کس دیگری می‌شناسیم و کلیت مسائل و تجربهٔ شخصی‌مان را درنظر می‌گیریم.»

تازه‌ترین ویدیو