باران های موسمی در پاکستان

سیل در پی باران‌های موسمی در پاکستان جان نزدیک به ۸۰۰ نفر را گرفته است

سیل در پی بارش باران‌های موسمی شدید و غیرمعمول از اواسط ژوئن در پاکستان تاکنون جان نزدیک به ۸۰۰ نفر از مردم این کشور را گرفته است. 

سیل در پی بارش باران‌های موسمی شدید و غیرمعمول از اواسط ژوئن در پاکستان تاکنون جان نزدیک به ۸۰۰ نفر از مردم این کشور را گرفته است. 

در تازه‌ترین دور بارش‌های شدید در منطقه کویته پاکستان، هزاران نفر از مردم این منطقه خانه‌های خود را از دست داده و در مناطق دیگر پناه گرفته اند. 

فصل باران‌های موسمی در پاکستان هر سال از ماه ژوئيه تا سپتامبر ادامه دارد.

تازه‌ترین ویدیو