NOCOMMENT

نجات خرسی قطبی در روسیه که قوطی فلزی شیر در دهانش گیر کرده بود

دامپزشکان یک خرس قطبی ماده جوان را که یک قوطی فلزی شیر در دهان و زبانش گیر کرده بود در منطقه دورافتاده دیکسون روسیه در نزدیکی قطب شمال از عذاب و دردی که می‌کشید نجات دادند و راحتش کردند. در این تصاویر تیمی از باغ‌وحش مسکو که توسط سازمان نظارت بر منابع طبیعی روسیه به محل اعزام شده‌اند، حیوان را با دارو بیهوش، قوطی فلزی تیز را از دهان آن خارج و سپس بریدگی‌های زبان حیوان را درمان می‌کنند. این خرس که دیکسون نام گرفت به محیط طبیعی خود منتقل شد و مقداری ماهی نیز در نزدیکی‌اش قرار داده شد چرا که حیوان تا مدتی قادر به شکار نخواهد بود.

دامپزشکان یک خرس قطبی ماده جوان را که یک قوطی فلزی شیر در دهان و زبانش گیر کرده بود در منطقه دورافتاده دیکسون روسیه در نزدیکی قطب شمال از عذاب و دردی که می‌کشید نجات دادند و راحتش کردند. در این تصاویر تیمی از باغ‌وحش مسکو که توسط سازمان نظارت بر منابع طبیعی روسیه به محل اعزام شده‌اند، حیوان را با دارو بیهوش، قوطی فلزی تیز را از دهان آن خارج و سپس بریدگی‌های زبان حیوان را درمان می‌کنند. این خرس که دیکسون نام گرفت به محیط طبیعی خود منتقل شد و مقداری ماهی نیز در نزدیکی‌اش قرار داده شد چرا که حیوان تا مدتی قادر به شکار نخواهد بود.

تازه‌ترین ویدیو