آتش سوزی در مرکز یونان

ویدیوها. ادامه وزش بادهای شدید و آتش سوزی گسترده در مرکز یونان

مرکز یونان بدلیل گرمای شدید، عدم بارش باران و بادهای شدید در ۵۲ منطقه دچار آتش سوزی‌های شدیدی شده است. با این حال ماموران آتش نشانی موفق شده اند مهم ترین کانون حریق در نزدیکی شهر آمفیسا در مرکز کشور را مهار کنند. آتش سوزی در نزدیکی مناطق و شهرستان های دیگر از جمله گالاکسیدی همچنان غیرقابل مهار است.

مرکز یونان بدلیل گرمای شدید، عدم بارش باران و بادهای شدید در ۵۲ منطقه دچار آتش سوزی‌های شدیدی شده است. با این حال ماموران آتش نشانی موفق شده اند مهم ترین کانون حریق در نزدیکی شهر آمفیسا در مرکز کشور را مهار کنند. آتش سوزی در نزدیکی مناطق و شهرستان های دیگر از جمله گالاکسیدی همچنان غیرقابل مهار است.

تازه‌ترین ویدیو