شهرهای بزرگ و پایتخت‌های جهان به رنگ پرچم اوکراین درآمدند

ویدیوها. شهرهای بزرگ و پایتخت‌های جهان به رنگ پرچم اوکراین درآمدند

حمله روسیه به اوکراین موج عظیمی از همبستگی با مردم این کشور را در سراسر جهان بوجود آورده است و به همین دلیل در دو روز گذشته بناهای بسیاری از اسلو تا رم گرفته و از لندن تا زاگرب به رنگ‌های آبی و زرد که رنگ پرچم اوکراین است، مزین شده‌اند.

حمله روسیه به اوکراین موج عظیمی از همبستگی با مردم این کشور را در سراسر جهان بوجود آورده است و به همین دلیل در دو روز گذشته بناهای بسیاری از اسلو تا رم گرفته و از لندن تا زاگرب به رنگ‌های آبی و زرد که رنگ پرچم اوکراین است، مزین شده‌اند.

ساختمان‌های شهر ملبورن در استرالیا و برج ایفل در پاریس نیز از دیگر مکان‌هایی هستند که با این روش به مردم اوکراین ادای احترام کرده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو