تصاویری از یوگا در کانادا در میان برف و آلپاکا‌ها

تصاویری از یوگا در کانادا در میان برف و آلپاکا‌ها

انجام یوگا در منطقه‌ای پوشیده از برف و احاطه شده توسط آلپاکاها از فعالیت‌های بدیع و جذابی است که اهالی «پاسلینچ» در انتاریوی کانادا به آن علاقه نشان می‌دهند.

انجام یوگا در منطقه‌ای پوشیده از برف و احاطه شده توسط آلپاکاها از فعالیت‌های بدیع و جذابی است که اهالی «پاسلینچ» در انتاریوی کانادا به آن علاقه نشان می‌دهند.

کیم سولگا، یکی از شرکت کنندگان در این فعالیت گروهی که هدف از برپایی آن دستیابی به آرامش روح و جسم عنوان شده، می‌گوید: «اصل ماجرا این است که چگونه از خود عبور کنیم و کاری انجام دهیم که برای آرامش جسم، روح و ذهن خوب و مفید باشد.»

این فرد همچنین در ادامه، تجریه انجام یوگا در برف در کنار آلپاکاها را دو امر بسیارعادی و معمول برای اهالی این منطقه بر می‌شمرد.

تازه‌ترین ویدیو