ویدئو؛ آموزش زمستانی سربازان بریتانیایی در آب یخ‌

ویدیوها. ویدئو؛ آموزش زمستانی سربازان بریتانیایی در آب یخ‌

سربازان بریتانیایی که در چارچوب نیروی مامور ناتو به استونی اعزام شده‌اند دوره آموزش زمستانی حین خدمت خود را با پرش به درون آبِ یخ به پایان رساندند. در این دوره آموزشی یکصد سرباز جهت‌یابی در سرما، مهارت‌های بقا و نیز نحوه خروج از حفره‌های یخی را به خوبی تمرین و ممارست کردند. مربیان این دوره اغلب تفنگداران دریایی بودند که پیش‌تر در نروژ آموزش‌های عملیات در قطب شمال را گذرانده بودند.

سربازان بریتانیایی که در چارچوب نیروی مامور ناتو به استونی اعزام شده‌اند دوره آموزش زمستانی حین خدمت خود را با پرش به درون آبِ یخ به پایان رساندند. در این دوره آموزشی یکصد سرباز جهت‌یابی در سرما، مهارت‌های بقا و نیز نحوه خروج از حفره‌های یخی را به خوبی تمرین و ممارست کردند. مربیان این دوره اغلب تفنگداران دریایی بودند که پیش‌تر در نروژ آموزش‌های عملیات در قطب شمال را گذرانده بودند.

تازه‌ترین ویدیو