طنین صدای زنان افغانستان در سرمای کابل:‌ «گرسنگی شوخی نیست»

ویدیوها. طنین صدای زنان افغانستان در سرمای کابل:‌ «گرسنگی شوخی نیست»

ده ها تن از فعالان حقوق زنان روز پنجشنبه ۱۶ دسامبر در پایتخت افغانستان تجمع اعتراضی برپا کردند. تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی نسبت به سیاست‌های امارت اسلامی طالبان در برابر زنان انتقاد کردند. آنها خواستار حق برخورداری از تحصیل، شغل و مشارکت سیاسی شدند.

ده ها تن از فعالان حقوق زنان روز پنجشنبه ۱۶ دسامبر در پایتخت افغانستان تجمع اعتراضی برپا کردند. تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی نسبت به سیاست‌های امارت اسلامی طالبان در برابر زنان انتقاد کردند. آنها خواستار حق برخورداری از تحصیل، شغل و مشارکت سیاسی شدند.

طالبان در اقدامی نادر برای این راهپیمایی که در سرمای کابل برگزار شد، مجوز صادر کرده بود.

«جنبش خودجوش» زنان افغانستان با سردادن شعارهای آزادیخواهانه و برابریخواه نسبت به شیوع فقر و گرسنگی در این کشور هشدار دادند. آنها یکصدا فریاد می زدند:‌ «گرسنگی شوخی نیست»

تازه‌ترین ویدیو