تظاهرات در پاریس در محکومیت خشونت علیه زنان

ویدیوها. تظاهرات در پاریس در محکومیت خشونت علیه زنان

مدافعان حقوق زنان روز شنبه با هدف اعتراض به خشونت علیه زنان در خیابان‌های پاریس تظاهرات کردند. سازمان‌دهندگان این تظاهرات، شرکت کنندگان را ۵۰ هزار نفر و پلیس فرانسه آنها را ۱۸ هزار نفر تخمین زد. شهرهای دیگر فرانسه نیز تا روز ۲۵ نوامبر که مصادف است با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است، صحنه تظاهرات مدافعان حقوق زنان خواهد بود.

مدافعان حقوق زنان روز شنبه با هدف اعتراض به خشونت علیه زنان در خیابان‌های پاریس تظاهرات کردند. سازمان‌دهندگان این تظاهرات، شرکت کنندگان را ۵۰ هزار نفر و پلیس فرانسه آنها را ۱۸ هزار نفر تخمین زد. شهرهای دیگر فرانسه نیز تا روز ۲۵ نوامبر که مصادف است با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است، صحنه تظاهرات مدافعان حقوق زنان خواهد بود.

تازه‌ترین ویدیو