تصاویری از پاکسازی خرابی‌های سیل در ایالت واشنگتن آمریکا

تصاویری از پاکسازی خرابی‌های سیل در ایالت واشنگتن آمریکا

با قطع شدن باران‌های شدید در ایالت واشنگتن آمریکا، ساکنان شهر اورسون مشغول پاکسازی و جمع‌آوری آثار به جا مانده از سیل شدید روزهای اخیر هستند. این سیل شدید به کشته‌شدن دست‌کم یک نفر و قطعی برق ایالت واشنگتن منجر شد. همچنین دسترسی ریلی به شهر ونکوور کانادا از مسیر آمریکا مسدود شده است.

با قطع شدن باران‌های شدید در ایالت واشنگتن آمریکا، ساکنان شهر اورسون مشغول پاکسازی و جمع‌آوری آثار به جا مانده از سیل شدید روزهای اخیر هستند. این سیل شدید به کشته‌شدن دست‌کم یک نفر و قطعی برق ایالت واشنگتن منجر شد. همچنین دسترسی ریلی به شهر ونکوور کانادا از مسیر آمریکا مسدود شده است.

تازه‌ترین ویدیو