گارد ساحلی ایتالیا ۳۰۰ مهاجر را از میان امواج مدیترانه نجات داد

ویدیوها. گارد ساحلی ایتالیا ۳۰۰ مهاجر را از میان امواج مدیترانه نجات داد

قایق‌های گارد ساحلی ایتالیا در عملیاتی که در سپیده دم یکشنبه به پایان رسید، سه بار به میان دریای مدیترانه رفتند تا گروههایی از مهاجران را که با پای برهنه و خیس و لرزان در یک قایق ماهیگیری ناامن در انتظار کمک بودند، نجات دهند و به بندر برسانند.

قایق‌های گارد ساحلی ایتالیا در عملیاتی که در سپیده دم یکشنبه به پایان رسید، سه بار به میان دریای مدیترانه رفتند تا گروههایی از مهاجران را که با پای برهنه و خیس و لرزان در یک قایق ماهیگیری ناامن در انتظار کمک بودند، نجات دهند و به بندر برسانند.

در ماههای اخیر شمار مهاجرانی که روانۀ سواحل کالابریای ایتالیا می‌شوند بطور قابل توجهی افزایش یافته است؛ آنهم در حالی که این منطقه هنوز مانند بنادر سیسیل برای پذیرش جمعیت زیاد مهاجران مجهز نیست.

تازه‌ترین ویدیو