«گرمایش زمین و کاپیتالیسم»؛ کنشگران در رم و گلاسگو تظاهرات کردند

ویدیوها. «گرمایش زمین و کاپیتالیسم»؛ کنشگران در رم و گلاسگو تظاهرات کردند

هزاران نفر از کنشگران محیط زیستِ روز شنبه و همزمان با برپایی اجلاس سران گروه ۲۰ در رم، پایتخت ایتالیا تظاهرات کردند. یکی از نمایش‌های آنان در اعتراض به سیاست‌های رهبران قدرت‌های اقتصادی، بازی با توپی به شکل کره زمین بود.

هزاران نفر از کنشگران محیط زیستِ روز شنبه و همزمان با برپایی اجلاس سران گروه ۲۰ در رم، پایتخت ایتالیا تظاهرات کردند. یکی از نمایش‌های آنان در اعتراض به سیاست‌های رهبران قدرت‌های اقتصادی، بازی با توپی به شکل کره زمین بود.

همزمان در گلاسگو در اسکاتلند، جایی که نشست تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل متحد، موسوم به کوپ۲۶، در آن برگزار می‌شود، سازمان «شورش علیه انقراض» یک راهپیمایی نمادین سازماندهی کرد. در این برنامه،‌ اعضای این سازمان با حمل یک اژدهای عروسکی سیاه به عنوان نماد کاپیتالیسم، به سیاست‌های سرمایه‌محورانه جهان اعتراض کردند.

تازه‌ترین ویدیو