گذار ژاپن به جامعه هیدروژنی؛ مسیری نوآورانه برای کربن‌زدایی

گذار ژاپن به جامعه هیدروژنی؛ مسیری نوآورانه برای کربن‌زدایی

با همکاری

اوهیرا ایجی: «برای تولید هیدروژن سبز، از انرژی برق تجدید پذیر برای الکترولیز آب و همچنین جدا کردن اکسیژن و هیدروژن استفاده می شود. در این روش نه از کربن استفاده می شود و نه کربن ساطع می کند.»

تازه‌ترین ویدیو