طوفان در هنگ کنگ داربست غول پیکر بامبو را فروریخت

ویدیوها. طوفان در هنگ کنگ داربست غول پیکر بامبو را فروریخت

طوفان روز جمعه هنگ‌کنگ را به شدت درنوردید و خسارات فراوانی را به سراسر این سرزمین وارد کرد. این طوفان داربست سنتی و غول پیکر بامبو را از کنار یک آپارتمان از جا کند و آن را فروریخت. به گفته رسانه‌های محلی، یک کارگر که در زیر داربست فروریخته گرفتار شده بود، جان خود را از دست داد اما دیگر کارگران و رانندگان دو خودرو که در زیر آوار مانده بودند، توسط آتش‌نشانان نجات یافتند.

طوفان روز جمعه هنگ‌کنگ را به شدت درنوردید و خسارات فراوانی را به سراسر این سرزمین وارد کرد. این طوفان داربست سنتی و غول پیکر بامبو را از کنار یک آپارتمان از جا کند و آن را فروریخت. به گفته رسانه‌های محلی، یک کارگر که در زیر داربست فروریخته گرفتار شده بود، جان خود را از دست داد اما دیگر کارگران و رانندگان دو خودرو که در زیر آوار مانده بودند، توسط آتش‌نشانان نجات یافتند.

سازمان هواشناسی هنگ‌کنگ با ارسال یک سیگنال طوفان سیاه که نشانگر وقوع بارندگی با شدت بیش از ۷۰ میلیمتر در ساعت در سراسر این سرزمین است، به مردم دستور داد تا در خانه بمانند یا در مکانی امن پناه بگیرند. این هشدار سپس به سیگنال طوفان قرمز تبدیل شد که نشان می‌دهد بارندگی بیش از ۵۰ میلیمتر در ساعت است.

تازه‌ترین ویدیو