تصاویر هوایی از نجات مهاجران غیرقانونی در دریا

ویدیوها. تصاویر هوایی از نجات مهاجران غیرقانونی در دریا

گارد ساحلی بریتانیا روز دوشنبه ده‌ها مهاجر غیرقانونی را که در دریا سرگردان شده بودند نجات داد. این افراد تلاش می‌کردند از طریق دریا خود را از اروپا به بریتانیا برسانند. 

گارد ساحلی بریتانیا روز دوشنبه ده‌ها مهاجر غیرقانونی را که در دریا سرگردان شده بودند نجات داد. این افراد تلاش می‌کردند از طریق دریا خود را از اروپا به بریتانیا برسانند. 

به گفته پلیس، قایق بیش از ظرفیت سرنشین داشت.

تازه‌ترین ویدیو