تصاویری از تخلیه پناهجویان افغان و آفریقایی از چادرهایشان در پاریس

ویدیوها. تصاویری از تخلیه پناهجویان افغان و آفریقایی از چادرهایشان در پاریس

پلیس فرانسه روز شنبه به کمک ماموران فرمانداری و کارکنان شهرداری پاریس گروهی از پناهجویان را مجبور به ترک چادرهایشان کرد.

پلیس فرانسه روز شنبه به کمک ماموران فرمانداری و کارکنان شهرداری پاریس گروهی از پناهجویان را مجبور به ترک چادرهایشان کرد.

حدود ۵۰۰ پناهجو از روز چهارشنبه در مقابل ساختمان فرمانداری «ایل دو فرانس» چادر زده بودند تا از مقامات فرمانداری بخواهند به وضعیت اسکان آنها رسیدگی کنند. شمار این پناهجویان و افراد بی‌خانمان طی روزهای بعد به هزار نفر افزایش یافته بود.

اکثر این پناهجویان اهل افغانستان و کشورهای آفریقایی منطقه ساحل هستند.

تازه‌ترین ویدیو