نخستین نماز جمعه در کابل پس از تسط طالبان بر پایتخت برگزار شد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

نخستین نماز جمعه در کابل پس از تسط طالبان بر پایتخت برگزار شد

نخستین نماز جمعه کابل پس از تسلط طالبان بر پایتخت افغانستان در مسجدی در شمال غربی کابل برگزار شد. تعدادی از نمازگزاران افغان نیز در خیابان‌های اطراف مسجد نماز خواندند.

نخستین نماز جمعه کابل پس از تسلط طالبان بر پایتخت افغانستان در مسجدی در شمال غربی کابل برگزار شد. تعدادی از نمازگزاران افغان نیز در خیابان‌های اطراف مسجد نماز خواندند.

طالبان که اکنون تقریبا تمامی افغانستان را تحت کنترل خود دارد وعده داده است که امنیت مردم را تامین خواهد کرد با این حال خبرهایی از جستجوی خانه به خانه مخالفان از سوی رسانه‌های مختلف منتشر شده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست