هزاران نفر در تظاهرات برلین: اتحادیه‌ اروپا به کابل هواپیما اعزام کند و پناهجویان افغان را بپذیرد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

هزاران نفر در تظاهرات برلین: اتحادیه‌ اروپا به کابل هواپیما اعزام کند و پناهجویان افغان را بپذیرد

هزاران نفر با برگزاری تجمعی در مقابل پارلمان آلمان، خواستار اعزام هواپیما و پذیرش مهاجران افغان از سوی اتحادیه‌ اروپا شدند.

هزاران نفر با برگزاری تجمعی در مقابل پارلمان آلمان، خواستار اعزام هواپیما و پذیرش مهاجران افغان از سوی اتحادیه‌ اروپا شدند.

ده‌ها تظاهرکننده نیز روز سه‌شنبه ۱۸ اوت مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو تجمع کردند. آن‌ها در این تظاهرات خواستار فراهم بودن امکان ادامه‌ تحصیل زنان و دختران شدند که در زمان حکومت پیشین طالبان در اواخر دهه‌ ۱۹۹۰ ممنوع بود. تظاهرکنندگان همچنین دست نوشته هایی را که روی آن‌ها نوشته شد بود «ما صلح می‌خواهیم» و «مردم افغانستان را محترم شمارید» برافراشتند.

چند نفر از تظاهرکنندگان خود را با پرچم‌ افغانستان پوشانده بودند، پرچم‌هایی که پس از سقوط دولت اشرف غنی توسط شورشیان طالبان از ساختمان‌های رسمی پایین کشیده شده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست