تصاویری از کوبا؛ فریاد «آزادی، آزادی» هزاران شهروند معترض در هاوانا

ویدیوها. تصاویری از کوبا؛ فریاد «آزادی، آزادی» هزاران شهروند معترض در هاوانا

هزاران شهروند معترض کوبایی با فریاد «آزادی، آزادی» در هاوانا، پایتخت به خیابان آمده و علیه ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی اعتراض کنند، اعتراضی که به درگیری و برخورد با پلیس انجامید. در این راهپیمایی که روز یکشنبه ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیر) برگزار شد، معترضان تلاش کردند خود را به خیابان مالکون برسانند. تظاهرات و اعتراض به قطع برق در برخی شهرهای دیگر کوبا نیز برگزار شد. پلیس برای متفرق ساختن مردم به پرتاب گاز اشک‌آور متوسل شد و مقامات اینترنت را نیز بعد از ظهر یکشنبه در سراسر کشور قطع کردند.

هزاران شهروند معترض کوبایی با فریاد «آزادی، آزادی» در هاوانا، پایتخت به خیابان آمده و علیه ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی اعتراض کنند، اعتراضی که به درگیری و برخورد با پلیس انجامید. در این راهپیمایی که روز یکشنبه ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیر) برگزار شد، معترضان تلاش کردند خود را به خیابان مالکون برسانند. تظاهرات و اعتراض به قطع برق در برخی شهرهای دیگر کوبا نیز برگزار شد. پلیس برای متفرق ساختن مردم به پرتاب گاز اشک‌آور متوسل شد و مقامات اینترنت را نیز بعد از ظهر یکشنبه در سراسر کشور قطع کردند.

تازه‌ترین ویدیو