تصاویری از جشنواره دوسالانه رقص لیون فرانسه

ویدیوها. تصاویری از جشنواره دوسالانه رقص لیون فرانسه

جشنواره دوسالانه رقص معاصر لیون فرانسه که سال گذشته به دلیل شرایط همه‌گیری کرونا لغو شده بود، امسال برگزار شد. این رویداد فرهنگی از روز ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد) آغاز شده و تا ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) ادامه خواهد داشت. در طول این مدت، گروه‌های شرکت‌کننده در جشنواره برنامه‌های خود را که شامل انواع رقص است، در مکان‌های مختلف شهر و شهرستان نیز اجرا می‌کنند.

جشنواره دوسالانه رقص معاصر لیون فرانسه که سال گذشته به دلیل شرایط همه‌گیری کرونا لغو شده بود، امسال برگزار شد. این رویداد فرهنگی از روز ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد) آغاز شده و تا ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) ادامه خواهد داشت. در طول این مدت، گروه‌های شرکت‌کننده در جشنواره برنامه‌های خود را که شامل انواع رقص است، در مکان‌های مختلف شهر و شهرستان نیز اجرا می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو