نمایشگاه هوایی مسکو؛ تصاویری از هنرنمایی یکی از ماهرترین خلبانان زن روسیه

نمایشگاه هوایی مسکو؛ تصاویری از هنرنمایی یکی از ماهرترین خلبانان زن روسیه

سوتلانا کاپانینا، یکی از ماهرترین خلبانان زن روسیه در حوزه پروازهای نمایشی روز شنبه در نمایشگاه هوایی مسکو به هنرنمایی پرداخت.

سوتلانا کاپانینا، یکی از ماهرترین خلبانان زن روسیه در حوزه پروازهای نمایشی روز شنبه در نمایشگاه هوایی مسکو به هنرنمایی پرداخت.

این خلبان ۵۲ ساله پیش از پرواز گفت که تعداد زنان خلبان در روسیه نسبت به دوره اتحاد جماهیر شوروی سابق کاهش یافته است. او با این حال افزود که علاقه زنان برای پرواز نمایشی و خلبانی رو به افزایش است.

مسئولان برگزاری نمایشگاه هوایی مسکو تخمین می زنند که حدود ۳۰ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند.

تازه‌ترین ویدیو