پلنگی در خانه مسکونی؛ مهمان ناخوانده‌ به دام مأموران جنگل‌بانی هند افتاد

ویدیوها. پلنگی در خانه مسکونی؛ مهمان ناخوانده‌ به دام مأموران جنگل‌بانی هند افتاد

یک قلاده پلنگ که با ورود به منطقه‌ای در شهر سیلیگوری واقع در شمال شرقی هند دست کم سه نفر را زخمی کرده و به خانه‌ای پناه برده بود، زنده و وحشت‌زده به دام مأموران جنگل‌بانی افتاد. شمار پلنگان در هند بین ۱۲ تا ۱۴ هزار قلاده برآورد می‌شود. گسترش شهرها و در نتیجه کاهش زیستگاه‌های جنگلی، سبب کاهش شدید جمعیت این گونه جانوری شده و به همین دلیل نیز برخی از آنها گه گاه وارد زیستگاه‌های آدمیان می‌شوند.

یک قلاده پلنگ که با ورود به منطقه‌ای در شهر سیلیگوری واقع در شمال شرقی هند دست کم سه نفر را زخمی کرده و به خانه‌ای پناه برده بود، زنده و وحشت‌زده به دام مأموران جنگل‌بانی افتاد. شمار پلنگان در هند بین ۱۲ تا ۱۴ هزار قلاده برآورد می‌شود. گسترش شهرها و در نتیجه کاهش زیستگاه‌های جنگلی، سبب کاهش شدید جمعیت این گونه جانوری شده و به همین دلیل نیز برخی از آنها گه گاه وارد زیستگاه‌های آدمیان می‌شوند.

تازه‌ترین ویدیو