ادای احترام به قربانیان انفجار بیروت با طراحی پرتره

ادای احترام به قربانیان انفجار بیروت با طراحی پرتره

برادلی بلک، هنرمند آمریکایی ساکن بیروت، با ترسیم پرتره‌هایی از جان‌باختگان انفجار ماه اوت در این شهر به آنان ادای احترام کرد. 

برادلی بلک، هنرمند آمریکایی ساکن بیروت، با ترسیم پرتره‌هایی از جان‌باختگان انفجار ماه اوت در این شهر به آنان ادای احترام کرد. 

در مجموع ۲۰۴ طراحی سیاه‌ و سفید از چهرهٔ قربانیان در یکی از خیابان‌های پایتخت لبنان نصب شده است.

انفجار ویرانگر بیروت، مرگبارترین انفجار در این شهر در زمان صلح بود که موجی از اعتراض‌های مردمی را علیه ناکارآمدی حاکمان این کشور به راه انداخت.

تازه‌ترین ویدیو