آبجوخوری پساقرنطینه در بریتانیا؛ جانسون توانست، استارمر نتوانست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آبجوخوری پساقرنطینه در بریتانیا؛ جانسون توانست، استارمر نتوانست

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در روز دوشنبه ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) به میخانه‌ای در شهر ولورهمپتون رفت و به افتخار بازگشایی بارها و رستوران‌ها پس از محدودیت‌های کرونایی، آبجویی نوشید. بازگشایی این مکان‌ها به دلیل عزای عمومی برای درگذشت شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا یک هفته به تعویق افتاده بود. اما سر کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا که به همین مناسبت به میخانه دیگری رفته بود، با اعتراض شدید راد همفریس، مالک بار روبرو شد. همفریس که از موضع حزب کارگر در برابر سیاست‌های کرونایی دولت به شدت ناراضی بود، با عصبانیت استارمر را از مغازه‌اش بیرون کرد.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در روز دوشنبه ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) به میخانه‌ای در شهر ولورهمپتون رفت و به افتخار بازگشایی بارها و رستوران‌ها پس از محدودیت‌های کرونایی، آبجویی نوشید. بازگشایی این مکان‌ها به دلیل عزای عمومی برای درگذشت شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا یک هفته به تعویق افتاده بود. اما سر کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا که به همین مناسبت به میخانه دیگری رفته بود، با اعتراض شدید راد همفریس، مالک بار روبرو شد. همفریس که از موضع حزب کارگر در برابر سیاست‌های کرونایی دولت به شدت ناراضی بود، با عصبانیت استارمر را از مغازه‌اش بیرون کرد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست