شادمانی در فرودگاه در روزهای کرونایی؛ وقتی اولین پرواز به زمین می‌نشیند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

شادمانی در فرودگاه در روزهای کرونایی؛ وقتی اولین پرواز به زمین می‌نشیند

اولین هواپیمای مسافربری که از استرالیا به پرواز در آمده بود روز دوشنبه ۱۹ آوریل در نیوزیلند و پس از برچیده شدن مقرارت قرنطینه اجباری بین دو کشور، بر باند فرودگاه نشست تا خانواده‌ها و آنهایی که از هم دور افتاده بودند همدیگر را به آغوش بکشند. خبر حذف قرنطینه اجباری مسافران و از سرگرفته شدن پروازها خبر خوشی نیز برای گردشگران هر دو کشور است.

اولین هواپیمای مسافربری که از استرالیا به پرواز در آمده بود روز دوشنبه ۱۹ آوریل در نیوزیلند و پس از برچیده شدن مقرارت قرنطینه اجباری بین دو کشور، بر باند فرودگاه نشست تا خانواده‌ها و آنهایی که از هم دور افتاده بودند همدیگر را به آغوش بکشند. خبر حذف قرنطینه اجباری مسافران و از سرگرفته شدن پروازها خبر خوشی نیز برای گردشگران هر دو کشور است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست