آرامش پساکرونا با نهنگ‌های خاکستری در آب‌های مکزیک

ویدیوها. آرامش پساکرونا با نهنگ‌های خاکستری در آب‌های مکزیک

نهنگ‌های خاکستری آرام در کنار قایق‌ها؛ این یکی از تصاویر آرامش‌بخشی است که انسان‌ها در جهان در بازگشت به دوران پساکرونا به آن نیاز دارند. در این ویدیو راهنمایان گردشگری در سواحل ایالت باخا کالیفرنیا در شمال مکزیک دیده می‌شوند که با قایق به نهنگ‌های خاکستری نزدیک شده و بر تن آنها دست می‌کشند. گویی نهنگ‌ها هم منتظرند تا محدودیت‌های پساکرونایی تمام شده و گردشگران و دوستداران حیات وحش دوباره به دیدن آنها بروند.

نهنگ‌های خاکستری آرام در کنار قایق‌ها؛ این یکی از تصاویر آرامش‌بخشی است که انسان‌ها در جهان در بازگشت به دوران پساکرونا به آن نیاز دارند. در این ویدیو راهنمایان گردشگری در سواحل ایالت باخا کالیفرنیا در شمال مکزیک دیده می‌شوند که با قایق به نهنگ‌های خاکستری نزدیک شده و بر تن آنها دست می‌کشند. گویی نهنگ‌ها هم منتظرند تا محدودیت‌های پساکرونایی تمام شده و گردشگران و دوستداران حیات وحش دوباره به دیدن آنها بروند.

تازه‌ترین ویدیو