ویدئو؛ شترمرغ استرالیایی سیل‌زده نجات یافت

ویدئو؛ شترمرغ استرالیایی سیل‌زده نجات یافت

یک شترمرغ استرالیایی روز سه شنبه از سیل در سیدنی نجات یافت. امدادگران ابتدا سعی کردند زبان‌بسته را با نان به طرف خود جلب کنند، اما او با عصبانیت به سمت آب‌ها رفت و شناور شد. بعد صاحب این حیوان سیل‌زده خود با قایق به سمت او رفت و نجاتش داد. بارندگی در سراسر ایالت نیوساوت‌ولز استرالیا کاهش یافت اما وضعیت اضطراری به دلیل خطر افزایش سطح آب رودخانه‌ها و طغیان تا چند روز تمدید شد. دو قربانی سیل اخیر استرالیا، دو مردی بودند که در خودروی خود گرفتار شده بودند.

یک شترمرغ استرالیایی روز سه شنبه از سیل در سیدنی نجات یافت. امدادگران ابتدا سعی کردند زبان‌بسته را با نان به طرف خود جلب کنند، اما او با عصبانیت به سمت آب‌ها رفت و شناور شد. بعد صاحب این حیوان سیل‌زده خود با قایق به سمت او رفت و نجاتش داد. بارندگی در سراسر ایالت نیوساوت‌ولز استرالیا کاهش یافت اما وضعیت اضطراری به دلیل خطر افزایش سطح آب رودخانه‌ها و طغیان تا چند روز تمدید شد. دو قربانی سیل اخیر استرالیا، دو مردی بودند که در خودروی خود گرفتار شده بودند.

تازه‌ترین ویدیو