تصاویری از آتشفشان ایسلند؛ گردشگران به تماشا در چند متری گدازه‌ها

ویدیوها. تصاویری از آتشفشان ایسلند؛ گردشگران به تماشا در چند متری گدازه‌ها

فوران گدازه های آتشفشانی در نزدیکی کوه آتشفشان فاگراداسفیاک در جنوب غربی ایسلند روز سه شنبه نیز ادامه یافت.

فوران گدازه های آتشفشانی در نزدیکی کوه آتشفشان فاگراداسفیاک در جنوب غربی ایسلند روز سه شنبه نیز ادامه یافت.

صدها نفر برای تماشای جاری شدن گدازه های آتشفشانی به نزدیکی این کوه آتشفشان رفتند. فوران گدازه های آتشفشانی جمعه شب در حالی آغاز شد که حدود ۵۰ هزار زمین لرزه طی سه هفته این منطقه را لرزانده بود. آتشفشان فاگراداسفیاک در نزدیکی ریکیاویک، پایتخت ایسلند، قرار دارد.

به گفته مقامات ایسلند این فوران آتشفشانی مناطق مسکونی اطراف را تهدید نمی کند. به گفته آنها احتمال اختلال در حمل و نقل هوایی نیز مانند آنچه به دنبال فوران کوه آتشفشان ایافیاتلایوکوتل در سال ۲۰۱۰ روی داد منتفی است.

تازه‌ترین ویدیو