نام اولین گوریل متولد شده در باغ‌وحش برلین طی ۱۶ سال اخیر انتخاب شد

ویدیوها. نام اولین گوریل متولد شده در باغ‌وحش برلین طی ۱۶ سال اخیر انتخاب شد

مقامات باغ وحش برلین، پایتخت آلمان نام بچه گوریلی را که روز ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن) در این باغ وحش به دنیا آمده بود «تیلا» گذاشتند.

مقامات باغ وحش برلین، پایتخت آلمان نام بچه گوریلی را که روز ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن) در این باغ وحش به دنیا آمده بود «تیلا» گذاشتند.

مسئولان باغ وحش به مناسبت نامگذاری این بچه گوریل وعده غذای ویژه ای را برای گوریل ها تهیه کردند. نام این بچه گوریل از میان ۱۷ هزار اسم پیشنهاد شده انتخاب شد. یکی از اسم‌های پیشنهادی برای این بچه گوریل نام آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان بود.

گوریل ها چهار تا پنج سال اول زندگی خود را در کنار مادران شان می گذرانند. «تیلا» اولین گوریلی است که طی ۱۶ سال گذشته در باغ وحش برلین به دنیا آمده است.

تازه‌ترین ویدیو