راهپیمایی علیه کودتاچیان به رغم تشدید سرکوب در میانمار
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

راهپیمایی علیه کودتاچیان به رغم تشدید سرکوب در میانمار

فشار و سرکوب معترضان میانمار به دست کودتاچیان هنوز نتوانسته است آنها را از ادامه راهپیمایی باز دارد. در روز پنجشنبه ۲۵ فوریه (۷ اسفند) نیز گروه‌هایی از جوانان، دانشجویان، کارگران و سایر معترضان در یانگون، بزرگ‌ترین شهر میانمار به خیابان آمدند و علیه رهبران دولت کودتا اعتراض کردند. بسیاری از آنها طبق معمول اعتراض‌شان را با در دست داشتن پلاکارد و شیوه‌های خاص از قبیل رنگ کردن صورت و خالکوبی و نیز اجرای رقص و موسیقی در خیابان نشان دادند.

فشار و سرکوب معترضان میانمار به دست کودتاچیان هنوز نتوانسته است آنها را از ادامه راهپیمایی باز دارد. در روز پنجشنبه ۲۵ فوریه (۷ اسفند) نیز گروه‌هایی از جوانان، دانشجویان، کارگران و سایر معترضان در یانگون، بزرگ‌ترین شهر میانمار به خیابان آمدند و علیه رهبران دولت کودتا اعتراض کردند. بسیاری از آنها طبق معمول اعتراض‌شان را با در دست داشتن پلاکارد و شیوه‌های خاص از قبیل رنگ کردن صورت و خالکوبی و نیز اجرای رقص و موسیقی در خیابان نشان دادند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست