از سوسمار زنده تا مرد عنکبوتی در تظاهرات مخالفان میانمار

ویدیوها. از سوسمار زنده تا مرد عنکبوتی در تظاهرات مخالفان میانمار

بسیاری از مردم یانگون، پایتخت میانمار در روز چهارشنبه برای پنجمین روز متوالی برای اعتراض به کودتاچیان در قدرت، به خیابان آمدند و خواستار آزادی آنگ سان سوچی، رهبر بزرگ‌ترین حزب این کشور شدند. در این حال جوانان معترض با پوشیدن لباس‌های نامتعارف و رنگارنگ و بعضا با لباس قهرمان‌های کارتونی مانند مرد عنکبوتی و مرد خفاشی، اعتراض خود را با ظاهر متفاوتی در برابر رسانه‌ها نشان دادند. یکی از راهپیمایان نیز سوسمار زنده‌ای را به خود به تظاهرات آورده بود. برخی دیگر نیز نوشته‌هایی برای تمسخر مأموران پلیس و کودتاچیان در دست داشتند.

بسیاری از مردم یانگون، پایتخت میانمار در روز چهارشنبه برای پنجمین روز متوالی برای اعتراض به کودتاچیان در قدرت، به خیابان آمدند و خواستار آزادی آنگ سان سوچی، رهبر بزرگ‌ترین حزب این کشور شدند. در این حال جوانان معترض با پوشیدن لباس‌های نامتعارف و رنگارنگ و بعضا با لباس قهرمان‌های کارتونی مانند مرد عنکبوتی و مرد خفاشی، اعتراض خود را با ظاهر متفاوتی در برابر رسانه‌ها نشان دادند. یکی از راهپیمایان نیز سوسمار زنده‌ای را به خود به تظاهرات آورده بود. برخی دیگر نیز نوشته‌هایی برای تمسخر مأموران پلیس و کودتاچیان در دست داشتند.

تازه‌ترین ویدیو