اسرائیل بار دیگر تاسیسات فلسطینی‌های کرانه باختری را ویران کرد

اسرائیل بار دیگر تاسیسات فلسطینی‌های کرانه باختری را ویران کرد

نیروهای نظامی اسرائیلی روز چهارشنبه با بولدوزرها و ماشین‌آلات سنگین چادرها، تاسیسات دامداری و کشاورزی فلسطینی‌ها را در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری در نزدیکی شهر الخلیل ویران کردند. این سومین بار در ماه های اخیر است که نظامیان اسرائیلی به تاسیسات فلسطینی های ساکن این منطقه یورش بردند، منطقه‌ای که محل زندگی هفتاد و پنج فلسطینی است که از دامداری و کشاورزی امرار معاش می کنند. این انسان های بی سرزمین می گویند به جز این آبادی، جای دیگری برای اسکان ندارند. جامعه جهانی، به استثنای معدود کشورهایی، سرزمین های اشغالی جنگ ۱۹۶۷ در کرانه باختری رود اردن را حق فلسطینی‌ها می دانند.

نیروهای نظامی اسرائیلی روز چهارشنبه با بولدوزرها و ماشین‌آلات سنگین چادرها، تاسیسات دامداری و کشاورزی فلسطینی‌ها را در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری در نزدیکی شهر الخلیل ویران کردند. این سومین بار در ماه های اخیر است که نظامیان اسرائیلی به تاسیسات فلسطینی های ساکن این منطقه یورش بردند، منطقه‌ای که محل زندگی هفتاد و پنج فلسطینی است که از دامداری و کشاورزی امرار معاش می کنند. این انسان های بی سرزمین می گویند به جز این آبادی، جای دیگری برای اسکان ندارند. جامعه جهانی، به استثنای معدود کشورهایی، سرزمین های اشغالی جنگ ۱۹۶۷ در کرانه باختری رود اردن را حق فلسطینی‌ها می دانند.

تازه‌ترین ویدیو