ویدئو؛ فوران آتشفشان اتنا سنگ گدازه‌های نارنجی را به پرواز درآورد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدئو؛ فوران آتشفشان اتنا سنگ گدازه‌های نارنجی را به پرواز درآورد

فوران در کوه اتنا، بزرگترین آتشفشان فعال اروپا، باعث پرتاب سنگ‌ها به هوا و به جریان افتادن گذازه‌ها از دامنه این کوه در ایتالیا شد.

فوران در کوه اتنا، بزرگترین آتشفشان فعال اروپا، باعث پرتاب سنگ‌ها به هوا و به جریان افتادن گذازه‌ها از دامنه این کوه در ایتالیا شد.

طبق گزارش رسانه‌های ایتالیایی‌، در دو روز گذشته یکسری انفجار در سه دهانه متخلف آتشفشان رخ داده است.

این انفجارها خطری را متوجه منطقه نکرد اما در عین حال صحنه‌های تماشایی برجا گذاشت.

اتنا بزرگترین آتشفشان از سه آتشفشان فعال در ایتالیا است. این منطقه همچنین یک مقصد جذاب برای گردشگرانی است که مشتاق دیدن گدازه‌های نارنجی رنگ در شب هستند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست