بریتانیا؛ تبدیل یک پارکینگ خودرو به مرکز واکسیناسیون عمومی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بریتانیا؛ تبدیل یک پارکینگ خودرو به مرکز واکسیناسیون عمومی

یکی از پارکینگ‌های شهرک «هاید» در منچستر بزرگ، واقع در شمال‌غرب لندن، به مرکز واکسیناسیون عمومی تبدیل شده است.

یکی از پارکینگ‌های شهرک «هاید» در منچستر بزرگ، واقع در شمال‌غرب لندن، به مرکز واکسیناسیون عمومی تبدیل شده است.

ساکنان این منطقه می‌توانند حتی درحالیکه در خودروهایشان نشسته‌اند، واکسینه شوند.

در این مرکز روزانه ۶۰۰ نفر می‌توانند واکسینه شوند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست