سیل در ساردنی ایتالیا خودروها را با خود برد

ویدیوها. سیل در ساردنی ایتالیا خودروها را با خود برد

باران‌های سیل‌آسا در روزهای اخیر در جزیره ساردنی ایتالیا خسارات زیادی بر جای گذاشت و دست کم سه نفر نیز بر اثر آن جان خود را از دست دادند. قدرت سیل در روستای «بیتی» به حدی بود که یک پل به طور کامل تخریب شد. سیل همچنین با حرکت دادن گل و لای سنگین در خیابان‌ها و کوچه خودروهای زیادی را با خود برد.

باران‌های سیل‌آسا در روزهای اخیر در جزیره ساردنی ایتالیا خسارات زیادی بر جای گذاشت و دست کم سه نفر نیز بر اثر آن جان خود را از دست دادند. قدرت سیل در روستای «بیتی» به حدی بود که یک پل به طور کامل تخریب شد. سیل همچنین با حرکت دادن گل و لای سنگین در خیابان‌ها و کوچه خودروهای زیادی را با خود برد.

تازه‌ترین ویدیو