تظاهرات مخالفان استفاده از ماسک
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مخالفان استفاده از ماسک در مرز آلمان و سوئیس زنجیره انسانی تشکیل دادند

هزاران نفر از مخالفان استفاده از ماسک روز شنبه زنجیره ای انسانی در مرز آلمان و سوئیس تشکیل دادند.

هزاران نفر از مخالفان استفاده از ماسک روز شنبه زنجیره ای انسانی در مرز آلمان و سوئیس تشکیل دادند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات که تعداد آنها کمتر از پیش بینی های اولیه بود به محدودیت های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس جدید کرونا اعتراض کردند.

ماموران پلیس از بیم به خشونت کشیده شدن تظاهرات حضور پررنگی در محل داشتند. برگزارکنندگان امیدوار بودند که تعداد شرکت کنندگان به ۱۵ هزار نفر برسد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست