فن‌آوری هوش مصنوعی و اینترنت نسل پنجم در خدمت «خانه هوشمند آینده»
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

فن‌آوری هوش مصنوعی و اینترنت نسل پنجم در خدمت «خانه هوشمند آینده»

با همکاری

کریستوس آنتونوپولوس، استادیار دانشگاه پلوپونز: «در حال حاضر ظرفیت زیرساخت‌های معمول بیمارستانی پر شده است. در آینده وضعیت بدتر خواهد شد. بنابراین هر خدماتی را که بتوانیم از بیمارستان به خانه منتقل کنیم و در خانه انجام دهیم برای بیمارستان و کل سیستم بهداشتی بسیار مهم و مفید خواهد بود.»

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست