ویرانی‌های سیلاب در شهر درلی ترکیه

ویرانی‌های سیلاب در شهر درلی ترکیه

بارش سنگین و جاری شدن سیل‌ در ترکیه به مناطقی ساحلی دریای سیاه در این کشور آسیب جدی رسانده است. از جمله بارش ۱۳ سانتیمتر باران ظرف ۲۴ ساعت شهر ساحلی درلی را سخت در هم کوبید.

بارش سنگین و جاری شدن سیل‌ در ترکیه به مناطقی ساحلی دریای سیاه در این کشور آسیب جدی رسانده است. از جمله بارش ۱۳ سانتیمتر باران ظرف ۲۴ ساعت شهر ساحلی درلی را سخت در هم کوبید.

خودروهای بسیاری واژگون شده، چند پل و بسیاری از خانه‌ها و مغازه‌های این شهر در اثر سیلاب تخریب شد و همچنین ارتباط این شهرستان با روستاهای اطراف نیز قطع شده است.

سیلاب تا کنون در استان گره سون این کشور جان شش نفر را گرفته و عملیات جستجو برای یافتن ۱۰ نفر که مفقود شده اند ادامه دارد. بارش ماه اوت امسال در این استان شمالی ترکیه بیش از یک و نیم برابر معمول گزارش شده است.

تازه‌ترین ویدیو