تصاویری از رنج سودانی‌های بی‌خانمانِ سیل‌زده

ویدیوها. تصاویری از رنج سودانی‌های بی‌خانمانِ سیل‌زده

سودان همه ساله بین ژوئن و اکتبر، شاهد بارش باران‌های موسمی و به تبع آن جاری شدن سیل است. جاری شدن سیل تنها در هفته اخیر، جان ۱۰ نفر را در این کشور گرفته، بیش از ۳ هزار واحد خانه را ویران و بسیاری را بی‌خانمان کرده است.  سیل همچنین در مناطق سیل زده این کشور ۸ مسجد و ۲۵ مدرسه را به کلی ویران کرده و با خود برده است. سازمان ملل متحد می‌گوید امسال زندگی بیش از ۵۰ هزار سودانی بدلیل بارش باران‌های موسمی و جاری شدن سیل آسیب و زیان دیده است.

سودان همه ساله بین ژوئن و اکتبر، شاهد بارش باران‌های موسمی و به تبع آن جاری شدن سیل است. جاری شدن سیل تنها در هفته اخیر، جان ۱۰ نفر را در این کشور گرفته، بیش از ۳ هزار واحد خانه را ویران و بسیاری را بی‌خانمان کرده است.  سیل همچنین در مناطق سیل زده این کشور ۸ مسجد و ۲۵ مدرسه را به کلی ویران کرده و با خود برده است. سازمان ملل متحد می‌گوید امسال زندگی بیش از ۵۰ هزار سودانی بدلیل بارش باران‌های موسمی و جاری شدن سیل آسیب و زیان دیده است.

تازه‌ترین ویدیو