تخریب سیلوی گندم بیروت؛ زیانی که دشواری‌های لبنانی‌ها را دو چندان می‌کند

ویدیوها. تخریب سیلوی بیروت؛ زیانی که دشواری‌های لبنانی‌ها را دو چندان می‌کند

سیلوی ذخیره گندم، در نزدیکی انبار نیترات آمونیوم بندر بیروت که روز سه شنبه ۱۴ مرداد (۴ اوت) منفجر شد، از بناهای مهمی است که بخش اعظم بر اثر انفجار از بین رفت یا آسیب دید. میزان دقیق خسارت وارد شده به این سیلو هنوز مشخص نیست ولی برآوردهای اولیه حاکی از آلوده شدن حدود ۱۵ هزار تن گندم به مواد سمی ناشی از انفجار محموله نیترات آمونیوم است. رئیس اداره امنیت عمومی لبنان احتمال داده که انفجار مواد شیمیایی موجودی این سیلو را غیرقابل استفاده کرده باشد. اهمیت این زیان آن هم در زمان شیوع ویروس کرونا در این است که لبنان با۶۰ میلیارد دلار بدهی با رکود اقتصادی شدید دست به گریبان است و بسیاری از شهروندان این کشور قادر به تهیه مایحتاج اولیه روزانه خود نیستند.

سیلوی ذخیره گندم، در نزدیکی انبار نیترات آمونیوم بندر بیروت که روز سه شنبه ۱۴ مرداد (۴ اوت) منفجر شد، از بناهای مهمی است که بخش اعظم بر اثر انفجار از بین رفت یا آسیب دید. میزان دقیق خسارت وارد شده به این سیلو هنوز مشخص نیست ولی برآوردهای اولیه حاکی از آلوده شدن حدود ۱۵ هزار تن گندم به مواد سمی ناشی از انفجار محموله نیترات آمونیوم است. رئیس اداره امنیت عمومی لبنان احتمال داده که انفجار مواد شیمیایی موجودی این سیلو را غیرقابل استفاده کرده باشد. اهمیت این زیان آن هم در زمان شیوع ویروس کرونا در این است که لبنان با۶۰ میلیارد دلار بدهی با رکود اقتصادی شدید دست به گریبان است و بسیاری از شهروندان این کشور قادر به تهیه مایحتاج اولیه روزانه خود نیستند.

تازه‌ترین ویدیو