پاریس؛ افزایش جشن‌های شبانه در فضای باز در پی بسته شدن کلوپ‌ها

پاریس؛ افزایش جشن‌های شبانه در فضای باز در پی بسته شدن کلوپ‌ها

در پی شیوع کرونا و بسته شدن کلوپ‌های شبانه در شهر پاریس برای جلوگیری از همه‌گیری این ویروس مرگبار، دوستداران موسیقی راه دیگری را برای جشن گرفتن پیدا کرده‌اند.

در پی شیوع کرونا و بسته شدن کلوپ‌های شبانه در شهر پاریس برای جلوگیری از همه‌گیری این ویروس مرگبار، دوستداران موسیقی راه دیگری را برای جشن گرفتن پیدا کرده‌اند.

آنها در مکان‌های باز و البته غیرمجاز جمع می‌شوند و تا پاسی از شب به پایکوبی می‌پردازند.

تازه‌ترین ویدیو